Rikkoutumista ei pidä odottaa tumput suorina

Rikkoutumista ei pidä odottaa tumput suorina

27.09.2021

Flowdicator on laitteiden monitorointijärjestelmä, joka kerää laitteen dataa analysoitavaksi. Täsmällisen datan avulla laitekannan kuntoa on helppo hallita ja tiedon perusteella huoltotoimet voidaan ennakoida ja toteuttaa täsmällisesti. Tavoitteenamme on pitää laitteet mahdollisimman pitkään tehokkaina ja toimintakuntoisina – ja siten auttaa asiakasta säästämään energiakustannuksissa ja investoinneissa.

Erilaisissa prosesseissa, kuten vaikkapa kunnallisen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessissa, on laitteita, joiden toiminta kannattelee koko prosessia. Kriittiset laitteet on tärkeä tunnistaa ja niiden tehokkaaseen toimintaan kannattaa panostaa. Yllättävät rikkoutumiset ja pitkäksi venähtävät huoltoseisokit eivät saa olla normaalia arkea.

Usein laitteilla on huoltosuunnitelma, joka saattaa perustua yleisiin suosituksiin ja huolto-ohjeisiin sekä yrityksen omiin rutiineihin. Kaikille laitteille tämä toimintamalli ei kuitenkaan ole se optimaalisin, sillä laitteiden kuluminen voi olla hyvin yksilöllistä, eikä kulumista välttämättä näe päälle päin kovinkaan helposti.

”Aikaisemmin huoltohenkilöstön on pitänyt luottaa paljon aistinvaraisiin huomioihin, kuten vaikkapa käsituntumalla todeta pumpun tärinä. Tällöin ongelmatilanne on kuitenkin päässyt jo etenemään pitkälle. Tänä päivänä voimme hyödyntää digitaalista dataa ja puuttua laitteen epänormaaliin toimintaan jo varhaisessa vaiheessa”, kertoo Flowplussan operatiivinen johtaja Petteri Särkiniemi.

Laitteesta kerätty data auttaa optimoimaan huoltoa

Datan avulla laitteiden toimintaa voidaan valvoa ja analysoida tarkasti. Flowplussan kehityspäällikkö Ari-Pekka Niemi on käsitellyt datalähtöistä kunnonvalvontaa jo diplomityöstään asti.

”Diplomityössäni tutkin pumppujen kulumista. Keräsin dataa niiden käynnistä ja visualisoin kaiken tiedon analyysiä varten. Työ oli niin mielenkiintoista, että jatkoin työskentelyä aiheen parissa ja lopulta syntyi myös työkalu, joka nimettiin Flowdicatoriksi”, kertoo Niemi Flowdicatorin synnystä viisi vuotta sitten.

Flowdicator-ohjelma auttaa laitteiden kunnon seurannassa. Antureiden avulla kerätään seurattavasta laitteesta tietoja, kuten esimerkiksi moottorin pyörimisnopeus, taajuus, virta ja vääntömomentti. Flowdicator koostaa kerätystä datasta graafin, jota voidaan analysoida. Kun Flowdicator on seurannut laitteen toimintaa jonkin aikaa, on graafeista helppo erottaa poikkeavuudet toiminnassa, ja pieniinkin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

Värähtelymittausten asiantuntija Teemu Voutilainen kertoo, että Flowdicatoria on kehitetty viimeisen vuoden aikana lisää.

”Flowdicator “D-version” avulla voimme mitata nyt myös tärinää. Kun tärinä saadaan minimoitua, saadaan myös laitteen elinikää pidennettyä – se tekee prosessista tehokkaampaa ja myös ekologisesti kestävämpää”, Voutilainen toteaa. ”Tällä hetkellä “D-versiota” on pilotoitu, ja pilotoidaan tälläkin hetkellä, asiakaskohteissa, joista on jo tullut selkeitä tuloksia. Tärinämittauksen ansiosta esimerkiksi laitteiden voiteluväli ja -määrä on voitu optimoida”, Voutilainen lisää.

Messuilla on hyvä kuulla asiakkaiden haasteista!

Flowplus on mukana YT21-näyttelyssä Turussa 13.-14.10.2021. Messut antavat hyvän mahdollisuuden kuulla lisää asiakkaiden tarpeista ja arjen haasteista.

”Kun asiakkaan ongelma on selvillä ja prosessin keskeiset laitteet on määritelty, voimme suunnitella ja toteuttaa parasta mahdollista huoltopalvelua, joka kestää koko laitteen elinkaareen ajan. Ja mikä parasta, voimme myös löytää synergiaa asiakkaidemme tarpeista esimerkiksi varalaitteiden muodossa. Odotankin mielenkiinnolla messuja, ja tapaamisia asiakkaidemme kanssa”, iloitsee Särkiniemi tulevista messuista.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Rikkoutumista ei pidä odottaa tumput suorina
close

Tilaa uutiskirjeemme!

Pidämme tietosi turvassa ja jaamme tiedon vain uutiskirjeen toiminnan kannalta oleellisille kolmansille osapuolille Lue tietosuojalausekkeemme.