Öljyanalyysi ennustaa laitteen eliniän

Öljyanalyysi ennustaa laitteen eliniän

02.06.2020

Öljyanalyysi ennustaa laitteen eliniän ja kunnon hyvin. Analyysi kannattaa tehdä erityisesti sellaisille laitteille, joiden öljymäärät ovat suuria. Öljyanalyysi tuottaa asiakkaalle suurta taloudellista hyötyä vähentämällä laitteen rikkoutumisriskiä.

Öljyanalyysi on mahdollista tehdä kaikille laitteille, joissa käytetään öljyä. Useimmiten analyysissa selvitetään moottorilaakeri- ja/tai vaihteistoöljyn kunto, mutta analyysi voidaan tehdä myös esimerkiksi laivojen potkurilaakeriöljyille ja muille kiertovoiteluöljyille.

– Öljyanalyysin suurin hyöty asiakkaalle on laitteen kunnon ja eliniän paljastuminen. Jos öljy on analyysin perusteella puhdasta tai on vanhentunut ajan ja käytön kuluessa normaalisti, on laitteen tilanne hyvä. Mikäli öljystä löytyy kemiallisia epäpuhtauksia tai esimerkiksi metallikontaminaattia, on syytä selvittää laitteen kunto perusteellisemmin, kertoo Flowplussan moottoripuolen myyntipäällikkö Jani Nieminen Kotkasta.

Tyypillisiä Flowplussan asiakkailleen tarjomia öljyanalyysikohteita ovat erilaisten moottorien, vaihdemoottorien ja turbiinien voiteluöljyt. Näitä laitteita löytyy muun muassa teollisuudesta, voimalaitoksista ja laivoista. Analyysi teetetään usein ennakoivasti ennen normaalia laitehuoltoa tai sen yhteydessä. Joskus analyysille on tarvetta myös öljynhuoltovälin puolivälissä.

30 000 litran öljynvaihto – vai sittenkin analyysi?

Myös pienemmille moottoreille, joiden öljytilavuuskin on pieni, voidaan tehdä öljyanalyysi. Huollon yhteydessä tällaisen laitteen öljyt lähes aina samalla vaihdetaan. Suurissa laitteissa, joissa on usein myös kalliita erikoisöljyjä, on tilanne toinen. Suurten laitteistojen öljytilavuus voi olla jopa 10 000 – 30 000 litraa.

– Tällaisten laitteiden öljyjä ei noin vaan vaihdeta uuteen vaan ajatuksena on, että samat öljyt voitelevat laakerointeja, moottoreita ja vaihteistoja vuosien ajan. Säännöllisillä öljyanalyyseilla voidaan varmistaa, että laite toimii kunnolla ja erikoisöljyn voiteluominaisuudet säilyvät normien mukaisina, jatkaa Nieminen.

– Säännöllisten ihmisvoimin tehtävien pistokokeiden lisäksi öljyanalyysi voi olla myös jatkuvaa: laitteiston öljystä otetaan näyte automaattisesti ja välitetään joko langallisesti tai langattomasti eteenpäin etukäteissuunnitelmien mukaisesti. Näin öljyn kunto voidaan selvittää toimittamallamme järjestelmällä milloin vain, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain.

Vältä moottoririkot ja tuotantokatkokset

Työnjohtaja Ilkka Lappalainen suorittamassa öljyanalyysia asiakkaan luona / Flowplus Oy

Laitteen jatkuva ja moitteeton toiminta on yleensä asiakkaan liiketoiminnan ja tuotannon kannalta kriittisen tärkeä asia. Siksi öljyanalyysin avulla saatava tieto esimerkiksi vaihdemoottorin kunnosta ja eliniästä ovat asiakkaalle ensiarvoisen tärkeitä asioita. Esimerkkilaitteina Nieminen mainitsee turbiinit, paperikoneiden vaihdelaatikot, laivojen moottorit ja generaattorit sekä kaasulaitteistojen kompressorit. Tutkimuskohteina ovat öljyn yleiset ominaisuudet, öljyyn sekoittuvat kemikaalit, kaasut ja metallit sekä niiden pitoisuudet.

– Jos mikä tahansa edellä mainituista suurista laitteista rikkoutuu, on seurauksena mittavat taloudelliset menetykset. Uusi laite tai vanhan korjaus maksavat paljon, mutta katkos tuotannossa maksaa usein vielä enemmän, muistuttaa Nieminen.

– Mikäli näytteestä löytyy esimerkiksi vettä tai muuta öljyyn kuulumatonta ainetta, voi laite olla huoltokorjauksen tarpeessa. Esimerkiksi öljystä löytyvä huomattava tinamäärä kertoo lähes poikkeuksetta laitteen laakerointiviasta.

Tulokset viikossa

Yksittäinen öljynäyte maksaa asiakkaalle noin 200 euroa. Tämän hinnan päälle tulevat vielä näytteenottokulut, jotka riippuvat kohteena olevasta moottorista ja laitteen sijainnista. Näyte analysoidaan tilanteesta riippuen joko Suomessa tai Hollannissa.

– Itse analyysiin menee laboratoriossa yleensä aikaa vain pari-kolme päivää, mutta näytteen kuljetuksen vuoksi aikaa näytteenotosta tuloksen saantiin menee tyypillisesti viikon verran, kertoo Nieminen.

Flowplus Oy
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Öljyanalyysi ennustaa laitteen eliniän