Miten välttyä turhilta huoltotoimenpiteiltä?

Miten välttyä turhilta huoltotoimenpiteiltä?

Miten välttyä turhilta huoltotoimenpiteiltä?

24.01.2023

Flowplus Oy:n elinkaaripalvelut täydentyivät uudella palvelulla syksyllä 2022. Flowdicator Screen -värähtelymittaukseen perustuva pyörivien koneiden kunnonseulontapalvelu esiteltiin ensimmäisen kerran syksyn Energia 2022 -tapahtumassa.

Palvelun kehittäminen yhteistyökumppani Asensiotin kanssa, käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen on teknologiapäällikkö Pekka Heinikaisen vastuulla. Pekka vastaa Flowplus Oy:n automaatio- ja elinkaarenhallinta palvelujen ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Päämääränä mittaava, parantava kunnossapito

Flowplus on kehittänyt kunnonvalvontapalveluja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kunnonvalvonta- ja kunnonseulontapalveluiden avulla tarjotaan kokonaisvaltaisempaa elinkaarenhallintaa asiakkaille. Flowdicator Screen -kunnonseulontapalvelun avulla huoltotoimenpiteet voi suunnitella ennakoivammin ja huoltaa hallitusti niin, että vältytään kalliilta yllätyksiltä.

”Flowdicator Screen täydentää meidän palveluvalikoimaamme ja parhaassa tapauksessa ohjaa meidän ja asiakkaan toimintaa. Sen avulla huollamme niitä koneita, jotka vaativat huoltoa ja vältämme turhaa ylihuoltamista. Miksi esimerkiksi huoltaa sähkömoottori kerran vuodessa, jos ei sen kunto osoita mitään muutoksia”, Pekka herättelee.

Värähtely on paras tapa tunnistaa muutokset koneen kunnontilassa

Reittimittaukset ovat joustava ja kustannustehokas tapa mitata pyörivien koneiden kunnontilaa. Mittausvälin tulee olla riittävän tiheä ja mittaukset tulee suorittaa aina samasta vakioidusta mittauskohdasta”, Pekka muistuttaa. Samalla mahdollistetaan vikojen havaitseminen jo niiden alkavassa vaiheessa, ennen vian kehittymistä vaurioksi.

Reittimittaamisen etu on, että mittaaja käy fyysisesti koneen luona ja siksi reittimittaamista 

ei kannata rinnastaa suoraan kiinteästi tai langattomasti toteutettuihin anturiratkaisuihin. Reittimittaamisen etu on, että mittaaja käy fyysisesti koneen luona ja siksi reittimittaamista ei kannata rinnastaa suoraan kiinteästi tai langattomasti toteutettuihin anturiratkaisuihin. ”Aistinvaraiset havainnot ovat tärkeä osa mittauskierrosta. Havaintojen avulla saadaan tärkeää lisätietoa esimerkiksi pumpun tiivistevuodoista tai vaikkapa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista”, Pekka kertoo hyödyistä.

Flowdicator Screen perustuu värähtelymittaukseen. Värähtelydatan avulla voidaan tunnistaa eri ilmiöitä ja rajata mikä koneessa on vikana. ”Tyypillisiä havaintoja ovat erimerkiksi alkavan vaiheen sekä pidemmälle edenneet laakerivauriot, riittämätön voitelu sekä kuormitusta lisäävät vikatyypit kuten epätasapaino, joka voi johtua vaikkapa siipipyörän likaantumisesta. Myös sähköisiä vikoja havaitaan yllättävän usein”, Pekka kertoo havainnoista. Yleisimpiä huoltotoimenpiteitä ovat jälkivoiteleminen, linjaukset, tasapainotukset sekä laakerin vaihtaminen.

Flowdicator Screen mittaaminen on perinteistä ketterämpää

Perinteinen reittimittaaminen on toimintatavaltaan lähtökohtaisesti vianselvittämistä myös kunnossa oleville koneille. Tämä toimintamalli rajoittuukin usein vain kriittisimpiin koneisiin tai laajemmassa kattavuudessa mittauskierrosten lukumääristä joudutaan karsimaan. Tämä taas heikentää seulaa merkittävästi.

Flowdicator Screen -palvelussa mittaaminen on vakioitua ja nopeaa. Koneista kerätään vain merkityksellinen tieto, jotta jatkotoimenpiteet voidaan vahvistaa tehokkaasti. Pyörivistä koneista yli 80 % ei pääsääntöisesti vaadi jatkotoimenpiteitä. ”Yhden konejonon esimerkiksi pumpun mittaaminen vie vain puoli minuuttia!” Pekka motivoi.

Palvelun käyttöönotto ja mittaus ovat asiakkaan kannalta tehty mahdollisimman vaivattomiksi. Käyttöönoton yhteydessä tulee tietää vain, mitä koneita mitataan. Jatkossa mittaajalle varmistetaan kulku kohteeseen sovitun mittauskäyntitiheyden mukaisesti. Kohteiden varmistamisessa voidaan hyödyntää RFID-teknologiaa.

Lähtökohtainen ja suositeltava mittauskierrosten tiheys on kerran kuukaudessa. ”Jos mittausväliä venytetään kahteen tai kolmeen kuukauteen, saattaa vian kehittyminen edetä pitkälle ja aiheuttaa koneen rikkoontumisen”, Pekka muistuttaa. Palvelun avulla voidaan keskittyä myös laajentamaan olemassa olevan kunnonvalvonnan kattavuutta.

Tehokkaan palvelun mahdollistaa Asensiotin seulonta-algoritmi

Asensiotin algoritmin toimivuus on referenssein todennettu. Algoritmi seuloo ja luokittelee mittapistekohtaiset tulokset: hyväksytty, hälytys, vauriovaara. Lisäksi algoritmi antaa välittömän ensiarvion mahdollisesta vikatyypistä tukemaan asiantuntijan vianselvitystyötä. Vian vakavuusaste määrittelee sen, miten nopeasti jatkotoimenpiteet tulisi aloittaa. Algoritmi mahdollistaa tehokkaan keskittymisen oleelliseen, vain niihin koneisiin, jotka vaativat jatkotoimenpiteitä. ”Me pystymme palvelemaan asiakkaitamme laajemmalla kattavuudella ja joustavammin, toimintaa ohjaavien tulosten ollessa huippulaatua”, Pekka summaa.

Selkokieliset kunnossapitotoimintaa ohjaavat tulokset

Flowdicator Screen -palvelussa yhdistetään fiksusti vaivatonta mittaustapaa, skaalautuvaa algoritmipohjaista seulontaa, automatisoituja kuvaajia sekä asiantuntijan suorittamaa seulottujen tulosten läpikäyntiä selkokielelle, toimintaa ohjaavaksi tiedoksi. Tulokset sisältävässä raportissa kerrotaan selkokielellä, mitä suositellaan toimenpiteeksi ja milloin toimenpide tulee suorittaa. Asiakasta ei jätetä yksin raportin jälkeen, sillä Flowplus tarjoaa kattavat huolto- ja korjauspalvelut ammattilaisten suorittamana.

Meidän ydinpalvelumme asiakkaan tuotannon turvaamiseksi ei ole vain sitä, että toimitamme raportin värähtelymittauksista. Se alkaa siitä, kun teemme tuloksellisia toimenpiteitä eli meiltä saa myös kattavat jatkopalvelut. Palvelun toteuttamisen ideana on hyödyntää jo tuttuja Flowplus-ammattilaisia. Samat henkilöt, jotka huoltavat laitteet tekevät myös mittauskierroksia. Tämä lisää asiakassuhteen syvyyttä ja on oleellinen osa erikaariajattelua”, Pekka kiteyttää.

Hyödyttääkö palvelu omaa liiketoimintaani?

Paras tapa saada käsitys Flowdicator Screen -palvelumallista ja sen suorituskyvystä on sopia Flowplussan kanssa aika kenttäesittelylle. Se on suoraviivainen ja erittäin nopea keino saavuttaa yhteinen ymmärrys palvelun hyödyistä. Esittelyssä mitataan otanta asiakkaan pyörivistä koneista sekä näytetään, miten tekeminen käytännössä tapahtuu. Lopuksi käydään otannan tulokset yhdessä läpi. Aiempien kokemusten perusteella havaitaan aina jotain, josta syntyy konkreettista pohjaa jatkolle.

”Soittoa vaan meille, että tuletteko näyttämään – ja tulemmehan me”, Pekka lisää vielä loppuun.

Katso esite:

Teknologiapäällikkö
Pekka Heinikainen
040 176 2960
pekka.heinikainen@flowplus.fi

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Miten välttyä turhilta huoltotoimenpiteiltä?

Tilaa uutiskirjeemme!

Pidämme tietosi turvassa ja jaamme tiedon vain uutiskirjeen toiminnan kannalta oleellisille kolmansille osapuolille Lue tietosuojalausekkeemme.