Vastuullinen työnantaja etsii keinoja jokaisen työpäivän turvaamiseksi

Vastuullinen työnantaja etsii keinoja jokaisen työpäivän turvaamiseksi

Vastuullinen työnantaja etsii keinoja jokaisen työpäivän turvaamiseksi

20.10.2022

Flowplus Oy suoritti työturvallisuuden kehittämisohjelman toukokuun teemana turvallisuuskävelyt, joiden tarkoituksena oli tehdä eritasoisia turvallisuushavaintoja toimipisteillä. Turvallisuuskävelyjä suoritettiin toukokuun aikana kymmenessä yksikössä ja kesäkuun aikana vielä kahdessa yksikössä.

“Turvallisuuskävelyn tarkoituksena on parantaa työn tekemisen turvallisuutta, nopeuttaa ja parantaa työn tehokkuutta sekä kehittää työympäristöjen toimivuutta ja siten parantaa kokonaisvaltaisesti toimintaamme”
Ville Ropponen
Flowplus työsuojelupäällikkö

Työturvallisuuskävelyä varten on laadittuna vakiomuotoinen pohja Flowplussan turva applikaation sisään, jonka avulla kävelyt suoritettiin samanlaatuisena eri paikkakuntien välillä. Turvallisuuskävelyssä kiinnitettiin huomiota koko toimipisteen turvallisuuteen ja aihealueisiin lukeutui muun muassa toimipisteen ulkoalueet, kiinteistö, paloturvallisuus, työpisteet ja -laitteet sekä työtapaturmiin ja hätätilanteisiin varautuminen.

Kävelyjen tavoitteena ei ollut pelkästään löytää puutteita turvallisuudessa tai tehdä kehitysideoita, vaan tehdä myös positiivisia havaintoja. Positiivisten tai hyväksi havaittujen toimintatapojen kautta tietoa voidaan jakaa myös muille toimipaikoille, jolloin yrityksen työturvallisuus kokonaisuutena paranee. “Haluamme kehittyä yhden näköisenä yrityksenä ja sen puolesta konseptit, mitkä ovat samanmuotoisia paikkakuntaan katsomatta palvelevat tätä tarkoitusta parhaalla mahdollisella tavalla,” Ville Ropponen summaa yhtenäisestä toimintatavasta.

Kaiken kaikkiaan kävelyissä kirjattiin eri tasoisia huomioita tai poikkeamia lähes 50 kappaletta. Osalla näistä kirjauksista pystytään mahdollisesti estämään tulevaisuudessa tapaturmariskejä. Kävely osoittautui menetelmänä toimivaksi työturvallisuustason parantamiseksi ja toimintatapaa aiotaan Flowplussalla ylläpitää suorittamalla kävelyjä säännöllisesti toimipisteillä. Flowplussan tavoitteena on taata mahdollisimman turvallinen työympäristö koko henkilöstölle.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Vastuullinen työnantaja etsii keinoja jokaisen työpäivän turvaamiseksi

Tilaa uutiskirjeemme!

Pidämme tietosi turvassa ja jaamme tiedon vain uutiskirjeen toiminnan kannalta oleellisille kolmansille osapuolille Lue tietosuojalausekkeemme.