Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

04.05.2023

Organisaatiokulttuurin, työntekijäkokemuksen ja johtamisen kehittämiseksi on aloitettu uusi projekti asiantuntija Hanna Lehtolan avulla.

Tarve nykytilan selvittämiseksi ja toimenpiteiden tekemiseksi on syntynyt, kun useampi erilainen yrityskulttuuri on kohdannut 13 eri yksikön muodostaessa yhden yrityksen. Jokaisella yrityksellä on ollut omanlaisensa sisäinen kulttuuri, toimintatavat ja käytänteet. Vaikka askelia on jo otettu yhtenäistämisessä yksiköiden välillä,  eroavaisuuksiakin on yhä. Projektin ensimmäinen vaihe on muodostaa käsitys siitä, mikä yrityksen tilanne on nyt ja millaiseksi työpaikaksi se nyt koetaan. Tätä varten tulee kuulla kaikkia työntekijöitä johdosta asentajiin.

Hanna on kiertänyt huhtikuun aikana Flowplussan kaikissa 12 kaupungissa toimivassa palvelukeskuksessa. Haastatteluissa on pyritty selvittämään millainen Flowplus on yrityksenä, millainen on sen organisaatiokulttuuri, millaiseksi se työpaikkana koetaan, mitä halutaan kehittää ja millainen yrityksen haluttaisiin olevan jatkossa henkilöstölle ja asiakkaille. Koko projektin tavoitteena on luoda henkilöstön kanssa yhdessä ihmisläheinen organisaatiokulttuuri, jossa työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita.

Seuraava askel
projektissa on saatujen vastausten perusteella miettiä mitä ja miten halutaan kehittää eli tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan
toimintasuunnitelma lyhyelle ja pitkälle aikavälille.

Artikkeli saa jatkoa projektin edetessä, joten jää kuulolle!

Mitä organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus tarkoittavat?

Organisaatiokulttuuri
Organisaatiokulttuuri on sen henkilöstön tavanomainen ja perinteinen, historiasta kumpuava tapa ajatella ja tehdä asioita, jonka myös uudet työntekijät omaksuvat. Kulttuuri on seinissä eli siinä, miten aina on toimittu. Organisaatiokulttuuri heijastuu AINA asiakkaille asti. Se, miten henkilöstö kokee tulevansa kohdelluksi, välittyy samansuuntaisena toimintana ja tekoina myös asiakkaille

Työntekijäkokemus
Kuvaa millaista organisaatiossa ja työyhteisössä on työntekijän kokemuksen ja oman todellisuuden mukaan työskennellä. Kokemukseen vaikuttavat kaikki tapahtumat ja vuorovaikutustilanteet koko työsuhteen elinkaaren aikana sekä myös ennen sitä ja sen jälkeen eli rekrytointiprosessista organisaatiosta poistumiseen.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

Tilaa uutiskirjeemme!

Pidämme tietosi turvassa ja jaamme tiedon vain uutiskirjeen toiminnan kannalta oleellisille kolmansille osapuolille Lue tietosuojalausekkeemme.