Turvallisuus on kaiken tekemisemme perusta

Turvallisuus on kaiken tekemisemme perusta

Turvallisuus on kaiken tekemisemme perusta

11.03.2024

Flowplussan työturvallisuuden kehitys vuoden 2023 aikana otti harppauksia eteenpäin, mutta valitettavilta tapaturmilta ei ole viime vuoden aikana vältytty. 

Työturvallisuuden keskeisin teema Flowplussalla on nollatapaturmaa. Vuoden 2023 aikana poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui neljä, mikä johti LTA:n nousuun tasolle 12. Paremman kokonaisseurannan tueksi Flowplussalla 

aloitettiin vuonna 2023 myös poissaoloon johtamattomien tapaturmien mittaaminen (TRIF). Vaikka tapaturmataajuuden tavoitetta vuonna 2023 ei saavutettu, on kuitenkin positiivista, että kaikki sattuneet tapaturmat kirjattiin aktiivisesti ja avoimesti turvallisuussovellukseen.

Suomessa työpaikkojen tapaturmataajuus (LTA) on n. 25 tasolla (2022). Tähän verrattaessa Flowplussan LTA lukema on hyvä. Tapaturma on kuitenkin aina ikävä uutinen ja yleensä huolellisuudella se olisi vältettävissä. Siksi nollatapaturmaa tavoite halutaan saavuttaa. Päämääränä on luoda kaikille turvallinen työympäristö ilman tapaturmia.

Aktiivisuudella pyritään kohti turvallisempaa työympäristöä

Työturvallisuudesta käytävää keskustelua pidetään yllä muun muassa tarkastelemalla työturvallisuuslukujen kehitystä kuukausittain, kouluttamalla henkilöstöä ja viestimällä ajankohtaisista työturvallisuutta koskevista asioista. Lisäksi jokaisella Flowplussan henkilöstössä oli tavoitteena tehdä vuoden 2023 aikana kolme turvallisuushavaintoa. Tavoite jäi hieman vajaaksi, mutta havaintoja raportoitiin kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin kattavasti, yhteensä 675 kappaletta.

 

Vuoden 2024 työturvallisuuden teemana jatkuu nollatapaturmaa tavoitteena sekä turvallisuuden pitäminen kaiken tekemisemme perustana. Myös yksittäisiä tavoitteita vuodelle 2024 on asetettu LTA tason, havaintojen kirjausmäärän sekä turvallisuuskävelyihin osallistumisen osalta.

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi Flowplussan alkuvuonna avattuun intranetiin on tehty osio työturvallisuudelle, josta löytyy helposti koulutus- ja ohjemateriaalia henkilöstön käyttöön. Havaintojen kirjaamiseen kannustetaan palkitsemalla kvartaaleittain aktiivisin kirjaaja sekä tietenkin pitämällä työturvallisuus lähellä arkipäiväistä työtä puhumalla ja muistuttamalla sen tärkeydestä.

 

Työturvallisuuden toimenpiteillä halutaan ennen kaikkea turvata henkilöstön hyvinvointi, mutta myös kehittää ja parantaa asiakkaiden turvallisuutta. Flowplus toimii ympäri Suomea asiakkaiden kohteissa, joissa pyritään havainnoimaan myös näiden tilojen turvallisuutta ja sen potentiaalista kehittämistä. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa voidaan rakentaa turvallisempaa työympäristöä kummallekin osapuolelle.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Turvallisuus on kaiken tekemisemme perusta