Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Pumppaamoiden ikääntyminen asettaa haasteita niiden ylläpidolle ja toiminnan jatkuvuudelle. Suomessa jätevesiverkostoja ja pumppaamoita on rakennettu kunnissa ja kaupungeissa noin 30-50 vuotta sitten. 50 vuotta on pumppaamojen käyttöiän ylärajalla, kunnes tarvitaan uusi perusteellinen saneeraus. Ikääntyvissä pumppaamoissa on useita haasteita, jotka vaikeuttavat niiden tehokasta

Flowplus parantaa Suomen jätevesiverkostojen hallintaa

Flowplus on mukana kaksivuotisessa digitalisointiprojektissa, jossa helpotetaan vesilaitosten jätevesiverkostojen ylläpitoa kehittämällä uusia digitaalisia työkaluja. Flowplussan osalta kyse on ennen kaikkea Flowdicator-monitorointipalvelun hyödyntämisestä ja edelleen kehittämisestä hankkeen aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopistolle Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 370 000 euron rahoituksen