Flowdicator: Värähtely viestii laitteen kunnon

Flowdicator D:llä vältät ikävät yllätykset

Flowdicator D on ennakoiva kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla voidaan välttää ikävät yllätykset kriittisten laitteiden toiminnassa. Flowdicator D on tehokkaimmillaan sellaisten laitteiden kunnon seuraajana ja ennakoijana, jotka tukevat tuotannon ja toiminnan ydinprosesseja teollisuudessa, vesilaitoksissa ja energiantuotannossa. Yrityksillä on tyypillisesti kolmenlaisia laitteita: kriittisiä

Flowplus parantaa Suomen jätevesiverkostojen hallintaa

Flowplus on mukana kaksivuotisessa digitalisointiprojektissa, jossa helpotetaan vesilaitosten jätevesiverkostojen ylläpitoa kehittämällä uusia digitaalisia työkaluja. Flowplussan osalta kyse on ennen kaikkea Flowdicator-monitorointipalvelun hyödyntämisestä ja edelleen kehittämisestä hankkeen aikana. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopistolle Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 370 000 euron rahoituksen