Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Tunnista ikääntyvän pumppaamon haasteet

Pumppaamoiden ikääntyminen asettaa haasteita niiden ylläpidolle ja toiminnan jatkuvuudelle. Suomessa jätevesiverkostoja ja pumppaamoita on rakennettu kunnissa ja kaupungeissa noin 30-50 vuotta sitten. 50 vuotta on pumppaamojen käyttöiän ylärajalla, kunnes tarvitaan uusi perusteellinen saneeraus. Ikääntyvissä pumppaamoissa on useita haasteita, jotka vaikeuttavat niiden tehokasta