Sähkömoottorien hyötysuhdevaatimusten muutos astuu voimaan heinäkuussa

Sähkömoottorien hyötysuhdevaatimusten muutos astuu voimaan heinäkuussa

Sähkömoottorien hyötysuhdevaatimusten muutos astuu voimaan heinäkuussa

Hyötysuhdevaatimuksilla pyritään ohjaamaan ja rajoittamaan sähkömoottoreista aiheutuvan energian kulutuksen määrää sekä siitä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen määrää. EU on asettanut ilmastotavoitteekseen vähentää energiankulutusta kokonaisuudessaan 27 % ja vähentää jopa 40 % kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä. 2019 voimaan astunutta Ekosuunnitteludirektiiviä varten tehty selvitys