Flowplus – piirun verran parempi työpaikka

Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

Työntekijöiden hyvinvointi yhdeksi strategisista päätavoitteista

Organisaatiokulttuurin, työntekijäkokemuksen ja johtamisen kehittämiseksi on aloitettu uusi projekti asiantuntija Hanna Lehtolan avulla. Tarve nykytilan selvittämiseksi ja toimenpiteiden tekemiseksi on syntynyt, kun useampi erilainen yrityskulttuuri on kohdannut 13 eri yksikön muodostaessa yhden yrityksen. Jokaisella yrityksellä on ollut omanlaisensa sisäinen kulttuuri,