Seppo Stenman: ”Luottamuksen rakentaminen on toimivan yhteistyön avaintekijä”

Seppo Stenman: ”Luottamuksen rakentaminen on toimivan yhteistyön avaintekijä”

Seppo Stenman: ”Luottamuksen rakentaminen on toimivan yhteistyön avaintekijä”

06.03.2024

Vesihuollon kunnossapidon vanhempana asiakkuuspäällikkönä Seppo Stenman on kulkenut pitkän tien vesihuollon alalla. Haastattelussa hän avaa kokemuksia uransa alkumetreiltä lähtien, intohimoaan alaa kohtaan sekä rooliaan nykyisessä organisaatiossa.

Stenmanin urapolku vesihuollossa alkoi vuonna 2006, kun hän aloitti työskentelyn Grundfosilla. Vaikka hänellä ei ollut aiempaa kokemusta alasta, hän tarttui tilaisuuteen innokkaasti haasteiden vuoksi. “En tiennyt tästä mitään, mutta opin arvostamaan sitä,

kuinka paljon tässä on kaikkea”, Stenman kuvailee. Hän korostaa alalla tarvittavaa jatkuvan oppimisen motivaatiota ja valmiutta omaksua uutta tietoa.

Silloiseen rooliinsa hän tuli huoltotyön koordinaattoriksi, jossa toimi esihenkilönä huoltotiimille. Myöhemmin urallaan hänestä tuli huollon asiakkuusvastaava. Rooli toi mukanaan uusia haasteita ja vastuita. Hänen tehtävänään oli huolehtia huollon asiakkuuksista ja varmistaa niiden asianmukainen hoitaminen. Nykyisessä tehtävässään Flowplussalla hänen roolinsa on samankaltainen. “Minun tehtävänäni on yksinkertaistettuna pitää nykyisistä asiakkaista huolta, löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää asiakasyhteistyötoimintaamme”, Stenman selventää.

Tehokasta asiakaspalvelua ja ammattitaitoista yhteistyötä

Seppo Stenmanin rooli vanhempana asiakkuuspäällikkönä kohdistuu huollon asiakkuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hänen mukaansa “tiivis yhteydenpito ja avoimuus ovat yksiä avaintekijöistä asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja luottamuksen rakentamisessa.” Stenman korostaa pitkäjänteisyyden merkitystä asiakassuhteiden rakentamisessa, sillä luottamuksen voittaminen vie aikaa. Asiakaspalautteen pyytäminen ja asiakkaan kuunteleminen ovat osa työtä, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää ja asiakkaiden tarpeisiin vastata paremmin.

 

Hyvään asiakaspalveluun kuuluu myös toimiva yhteistyöverkosto Flowplussan sisäisessä toiminnassa, sekä vesihuollon että teollisuuden puolella. Stenman lisää: “Meiltä usein löytyy kokonaisvaltainen palvelupaketti, mitä voimme tarjota asiakkaillemme, ja asiakas voi silloin saada meistä enemmän hyötyä, lisäarvoa toiminnalleen.” Stenman korostaa myös yksilöllisten vahvuuksien merkitystä ja niiden hyödyntämistä avoimesti. Hän toteaa: “Meillä on täällä kavereita, joilla on kyky tehdä metalleille tai pumpuille tai sähkökeskuksille asioita, joita minun äly ei riitä ymmärtämään. Jokaisella on omat vahvuutensa ja niitä kannattaa vaalia ja hyödyntää.”

 

Kestävän kehityksen ja ympäristövastuun merkitys vesihuollon kunnossapidossa ovat Stenmanista tärkeitä aiheita. Hän painottaa: “Meidän täytyy ymmärtää pumppujen päästövähennyksestä, energiatehokkuuden kannalta merkittäviä tietoja ja mikä sähkö on vihreintä.” Stenman korostaa, että nämä asiat ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä myös vesihuollon alalla. Flowplussan, alan ammattilaisena, tulee osata kertoa näistä myös asiakkailleen, koska tiedetään, että pumppuenergian käyttö on noin 15 % koko maailman energian käytöstä. Stenman lisääkin vielä: ”Näistä asioista on otettava koppi, eikä näitä asioita saa väheksyä millään tavalla”.

 

Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen palvelun luotettavuudesta, laadusta ja saatavuudesta on Stenmanille keskeinen tavoite. Hän painottaa vasteaikojen merkitystä ja pyrkii yhdessä muun henkilöstön kanssa kehittämään viestintää ja yhteistyötä asiakkaiden suuntaan yhä toimivammaksi.

Uuden oppiminen motivaattorina - luonto terapiana

Työ vesihuollon alalla, kuten Seppo kuvailee, on monipuolista ja vaatii sekä alan tiedon tutkimista myös oppimisen nälkää. Vastapainona kaikelle, hän kertoo olevansa intohimoinen mökki-, luonto- ja kasvimaaihminen. Luonto toimii paikkana, jossa pääsee rauhoittumaan.

 

Lappi on lähellä Sepon sydäntä, ja siitä kertoo myös aikanaan tapahtunut vihkiminen Saanan huipulla sekä tuleva Varangin niemimaan kesälomamatka. Mökki löytyy kuitenkin Lappia lähempää eteläisestä Suomesta ja sinne mennessä unohtuvat nopeasti arjen kiireet. ”Lappiin mentiin ennen mökkiä aina ihmettelemään, että miten kaunista siellä voikaan olla. Nyt kuitenkin mökki on minun harrastukseni ja terapiani”, Stenman summaa.

 

Sepon ura vesihuollon parissa on esimerkki omistautumisesta ja jatkuvasta kehittymisestä vesihuollon alan ammattilaisena. Hänen kokemuksensa ja näkemyksensä ovat arvokas voimavara Flowplussalle toiminnan kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi. 

Seppo Stenmanin sekä muiden kunnossapidon ammattilaistemme yhteystiedot löytyvät yhteystieto-sivuiltamme. Klikkaa painikkeesta lisätietoa!

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Seppo Stenman: ”Luottamuksen rakentaminen on toimivan yhteistyön avaintekijä”