NPS-mittaus: Asiakastyytyväisyys toiminnan keskiössä

NPS-mittaus: Asiakastyytyväisyys toiminnan keskiössä

NPS-mittaus: Asiakastyytyväisyys toiminnan keskiössä

25.06.2024

Flowplussalla asiakastyytyväisyys on toiminnan kulmakivi, ja yrityksen arvoihin kuuluukin “Tyytyväinen asiakas”. Tämä arvo ohjaa päivittäistä työtä mahdollistaen yrityksen asiakkaille laadukasta ja ammattitaitoista palvelua. Kevään 2024 NPS-kyselyn tulokset ovat nyt selvillä, ja tulokset osoittavat, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia.


Asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi Flowplussalla käytetään Net Promoter Score (NPS) -mittaria, joka antaa selkeän kuvan siitä, kuinka hyvin asiakastyytyväisyydessä onnistutaan. Kysely perustuu suositteluhalukkuuteen, josta lasketaan NPS-luku. Luku voi vaihdella -100…+100 välillä. Flowplussalla NPS-mittaus toteutetaan kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. 

Kevään 2024 kyselyn tulokseksi saatiin 67. Koko vastaajajoukosta 71 % oli suosittelijoita, ja kaiken kaikkiaan toimintaan tyytyväisiä oli 96 % vastaajista. Arvostelijoiden määrä oli vastaajista 4 %. Koko vuoden 2023 NPS-luku oli 51, josta arvostelijoita oli vastaajista 10 % ja suosittelijoita 62 %. Arvostelijoiden määrä on siis laskenut ja vastaavasti suosittelijoiden noussut. Nämä luvut osoittavat, että asiakaskokemusta on onnistuttu vahvistamaan edellisestä mittauksesta.

Avoimissa palautteissa toistuivat samat teemat kuin aiempien vuosien kyselyissä. Flowplussan asiakkaat arvostavat erityisesti töiden sujuvuutta, Flowplussan luotettavuutta sekä henkilöstön asiantuntijuutta. Näiden asioiden parantamiseksi on myös tehty toimenpiteitä syksyn ja kevään aikana. Koko yritystä koskeva toimintamalli on jalkautettu palvelukeskuksiin ympäri Suomea ja yksiköiden välistä yhteistyötä osaamisen ja resurssien hyödyntämisessä on viety eteenpäin. 

On ilo nähdä, että asiakastyytyväisyytemme on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme monin eri tavoin. Vuoden aikana olemme kehittäneet avainasiakastoimintaamme, tehostaneet asiakas-reklamaatioiden käsittelyä, hyödyntäneet aiempaa paremmin yksiköiden välistä yhteistyötä ja jalkauttaneet yhtenäisen toimintamallin. Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta.

NPS-mittaus tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten palveluja ja toimintaa voidaan edelleen
kehittää. Seuraavan kerran NPS-mittaus toteutetaan syksyllä 2024. Flowplussalla on sitouduttu jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseen.

Kiitos kaikille asiakkaille luottamuksesta ja palautteista, jotka auttavat kehittymään entistä paremmaksi.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
NPS-mittaus: Asiakastyytyväisyys toiminnan keskiössä