MEILTÄ SAAT
AINA PARASTA

HUOLTOPALVELUA

Pätevöitettyjä ammattilaisia valmiudessa

Suoritamme painelaitedirektiivin (PED) mukaisia asennus- ja hitsaustöitä prosessi- ja energiateollisuudelle. Pätevöitetyt hitsaajamme käsittelevät mm. teollisuusputkistot, maanalaiset putkistot, maakaasu- ja kaukolämpöputkistot, säiliöt, levytuotteet ja putkistoesivalmisteet, vedenkäsittely ja -puhdistuslaitteistot sekä valmistavat PED:n mukaiset painelaitteet. Suunnittelemme kohteessa tehtävät työt ja valmistamme tarvittavat osat. Asennamme järjestelmän, laitteet ja teräsrakenteet paikalleen. Asennuksen jälkeen järjestelmän kunnossapidosta ja valvonnasta.