Flowplus – piirun verran parempi työpaikka

Flowplus – piirun verran parempi työpaikka

Flowplus – piirun verran parempi työpaikka

22.01.2024

Henkilöstön panos vuoden jokaisena työpäivänä on yritykselle elintärkeä. Flowplussalla halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia ja ammattitaitoa yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Flowplus on pian 12 vuotta täyttävä yritys, joka on muodostunut yritysostojen kautta useasta pitkän historian omaavasta yrityksestä. Erilaiset yrityskulttuurit ovat kohdanneet 12 eri palvelukeskuksen muodostaessa yhden yrityksen. Jokaisella yrityksellä on ollut omanlaisensa sisäinen kulttuuri, toimintatavat ja käytänteet. Vaikka askelia on jo otettu yhtenäistämisessä yksiköiden välillä, jatketaan yhdessä parhaiden toimintatapojen ja käytänteiden etsimistä sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentamista.

 

Yrityskulttuurin kehittämisprojektin alkoi keväällä 2023

Vuonna 2023 aloitettiin projekti työntekijäkokemuksen kehittämiseksi. Projektin alkuun Flowplussan henkilöstöä haastateltiin ja valittiin työryhmä edustamaan henkilöstöä. Tehdyissä haastatteluissa pureuduttiin erityisesti siihen, miten työntekijät kokevat yrityksen nykytilan ja miten sen toimintaa tulisi kehittää. Työryhmä valitsi esiin nousseista kehityskohdista kolme pääkohtaa, joita vietiin systemaattisesti eteenpäin vuoden 2023 aikana.

 

Voit halutessasi lukea lisää projektista ensin täältä ja palata sitten lukemaan nykytilasta.

 

Yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

Vuodelle 2023 valikoidut kehityskohteet koskivat muun muassa toiminnan ohjausjärjestelmän käytettävyyttä ja viestintää. Kehityskohteisiin valittiin sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Kehityskohteen mukaisesti valitut vastuuhenkilöt veivät toimenpiteitä kohti tavoitteita ja työryhmässä seurattiin vuoden aikana kehityskohteiden toimenpiteiden etenemistä.

 

Toiminnan ohjausjärjestelmän käytettävyyttä onkin vuoden aikana kehitetty merkittävästi muun muassa kehittämällä itse järjestelmää vastaamaan yrityksen ja käyttäjien tarpeita sekä parantamalla henkilöstön osaamista järjestelmän käytössä. Kokonaisuutena toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä on tullut osa Flowplussan toimintaa ja sen jatkokehittäminen saadun palautteen ansiosta jatkuu myös tulevaisuudessa.

 

Myös sisäistä viestintää on pyritty kehittämään niin, että se vastaisi paremmin Flowplussan kahdentoista yksikön tarpeita. Viestinnän osalta on kuitenkin päätetty jatkaa kehitystyötä myös vuoden 2024 aikana ja yksi merkittävistä uudistuksista tulee olemaan Flowplussan sisäinen intranet.

 

Henkilöstön nostaessa Flowplussan vahvuuksiksi ammattiosaamisen kevään 2023 haastatteluissa, tulee muuttuvassa maailmassa sopeutua ja ylläpitää taitoja. Viestinnän rinnalla vuoden 2024 kehityskohteita tulee olemaan henkilöstön osaamisen lisääminen muun muassa koulutusten avulla sekä uudistamalla uuden työntekijän perehdytysprosessia. Tarkempi tarve osaamiselle kartoitetaan erillisen henkilöstölle kohdistetun kyselyn avulla.

 

Vuoden 2024 tavoitteita tullaan seuraamaan johtoryhmän lisäksi henkilöstön työryhmässä säännöllisissä palavereissa ja tarvittaessa toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi jatkokehitetään, mikäli havaitaan puutteita toimenpiteiden vaikuttavuudessa.

”Piirun verran parempi työpaikka”-projekti aloitettiin Flowplussalla hieman vajaa vuosi sitten ja jo projektin alussa saatiin havaita, että yhteistyössä on voimaa ja yhdessä voidaan saavuttaa asetettuja tavoitteita. Nyt projektista on jalostunut Flowplussalle toimintatapa yrityskulttuurin kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Flowplus Oy
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Flowplus – piirun verran parempi työpaikka