Flowdicator D:llä vältät ikävät yllätykset

Flowdicator D:llä vältät ikävät yllätykset

27.11.2020

Flowdicator D on ennakoiva kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla voidaan välttää ikävät yllätykset kriittisten laitteiden toiminnassa. Flowdicator D on tehokkaimmillaan sellaisten laitteiden kunnon seuraajana ja ennakoijana, jotka tukevat tuotannon ja toiminnan ydinprosesseja teollisuudessa, vesilaitoksissa ja energiantuotannossa.

Yrityksillä on tyypillisesti kolmenlaisia laitteita:

  1. kriittisiä laitteita (esimerkiksi voimalaitoksen turbiini)
  2. kriittistä toimintaa suoraan tukevia laitteita (esim. syöttövesipumppu tai kaasupuhallin) ja
  3. muita tukitoimilaitteita (pienemmät pumput ja puhaltimet).

Ensimmäisten kahden laitetyypin on aina toimittava luotettavasti, jottei laitoksen ydintoiminta ole uhattuna. Kolmannen ryhmän laiteviat ovat usein harmillisia, mutta laitteiden rikkoontuminen ei ole suora uhka laitoksen toiminnalle.

– Flowdicator D tuo eniten hyötyä niille asiakkaille, joiden kriittistä toimintaa tukevat laitteet tarvitsevat seurantaa (ryhmän 2 laitteet). Laitteisiin asennetut anturit välittävät dataa Flowdicator D -tietojärjestelmään 24/7. Järjestelmä analysoi laitteen kuntoa tämän datan pohjalta jatkuvasti. Mahdollisiin ongelmiin päästään näin reagoimaan jo ennen kuin ne muuttuvat kriittisiksi. Analytiikan avulla voidaan yksilöidä laitteen huoltotarve, jolloin laitetta ei toisaalta ali- mutta ei myöskään ylihuolleta, kuvailee Flowdicator D:n perustarkoitusta järjestelmän suunnitelleen ja sitä valmistavan Distence Oy:n toimitusjohtaja Janne-Pekka Karttunen.

Flowplus Oy toimii Flowdicator D:n myyjänä ja asentajana kaikkialla Suomessa.

Ennakoiva ja ennustava kunnossapito parantavat energiatehokkuutta

Ennakoiva kunnossapito tai ennustava kunnossapito vaikuttavat olennaisesti laitteen tuottavuuteen ja elinkaareen. Tarveperusteinen etäkunnossapito lisää Karttusen mukaan laitteen luotettavuutta sekä parantaa sen koko elinkaaren aikaista energiatehokkuutta.

– Kun esimerkiksi laakerivika huomataan jo hyvissä ajoin, voidaan laite korjata ja huoltaa suunnitellusti. Hiukan vastaava tilanne ovat pumppuja uhkaavat tukokset. Molemmissa tilanteissa voidaan ennakoivalla kunnossapitojärjestelmällä välttää ikävät yllätykset ja tehdä huolto tai korjaus juuri sellaisena ajankohtana, jolloin siitä on mahdollisimman vähän haittaa ydinprosessille, huomauttaa Karttunen.

Kaikki viat eivät ole kriittisiä vikoja, mutta pienillä vioilla on epämiellyttävä taipumus kehittyä isommiksi. Järjestelmän avulla vikatilannetta voidaan seurata ja reagoida muutoksiin nopeasti. Kun tarvetta on, saapuu Flowplussan asentaja ja korjaa tai huoltaa laitteen paikan päällä.

Lyhyemmät seisokit ja parempaa päätöksentekoa

Flowdicator D auttaa tuotannon optimoinnissa. Ehjät ja oikea-aikaisesti huolletut laitteet toimivat tehokkaasti ja kuluttavat vähän energiaa. Ennakoimattomat tuotantokatkokset vähenevät tai jäävät kokonaan pois. Huoltoseisokeista ei päästä kokonaan eroon, mutta niiden kesto lyhenee. Suunnitelluissa seisokeissa toiminta tehostuu, kun tiedetään jo etukäteen, mitkä huoltotoimenpiteet laitteille on tehtävä.

Juuri kunnossapidon päätöksentekoon Flowdicator D tuo Karttusen mukaan paljon helpotusta. Päätöksenteko perustuu järjestelmän käyttöönoton jälkeen faktoihin eikä olettamuksiin.

– Resurssit voidaan keskittää vain niihin laitteisiin, jotka oikeasti vaativat huomiota. Oikeat ihmiset saadaan tekemään oikeita asioita ja ratkaisemaan oikeita ongelmia, painottaa Karttunen.


Flowdicator D:n lisäksi Flowplus myy ja asentaa myös Flowdicator H -järjestelmiä, jotka ovat parhaimmillaan pienempien pumppujen ja puhaltimien ennakoivassa seurannassa.

Flowplus Oy
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Flowdicator D:llä vältät ikävät yllätykset